dijous, 25 d’octubre de 2007

Carta d'opinió publicada en diferents mitjans de comunicació de les Illes Balears

ANIMS FORNELLS!!!!!!!!

Com a ciutadana de Menorca vull expressar el meu desacord en la decisió del Tribunal Superior de Justicia de Balears en denegar a Fornells la independència així com expressar la meva decepció en l’actitut mostrada per part de l’Ajuntament d’Es Mercadal i del Consell Insular de Menorca per no recolzar la voluntat dels ciutadans.

I és que, desde el meu punt de vista, Fornells pot ser un poble independent per dos motius ben senzills: primer perquè així ho va determinar l’informe pericial del mes de novembre de 2006 requerit per el propi Tribunal Superior de Justicia i en segon lloc perquè la gent de Fornells i les urbanitzacións colindants així ho van expressar en les urnes en les eleccions del mes de maig de 2007. Però hi ha persones que aquests motius els és igual, i és que de vegades “la democràcia “ està al servei dels qui manen i no del poble.

Aquesta setmana passada ha estat molt dura per Fornells i, si no s’ho creuen, passin i comprobeu: cares llargues, projectes de futur trencats, il·lusions negades, la mostra més significativa d’aquest dolor és el silenci. No hi ha hagut manifestacions públiques de rebuig i és que el primer símptoma d’una pèrdua és el shock, la perplexitat, el “això no pot ser”. Exagerada ! pensaran, però és que si realment algú s’ha cregut, tal i com he llegit, que la independència de Fornells respon a capritxos fornellers, senyors és que no han entès res de res; també he llegit que la sentencia obre “una nova etapa de consens” però en la foto que parla sobre aquest consens només hi ha la senyora Joana Barceló i el senyor Ramon Orfila, sembla ser que ja ho tenen tot consensuat sense comptar amb Fornells; també s’ha comentat la preservació de la qualitat dels serveis, que personalment, no se a quins serveis es deuen referir... ah si! Potser a l’assistència mèdica que es dona a Fornells (una hora al dia), o a la quantitat d’hores que el local social és obert per poder tramitar qüestions ciutadanes com per exemple l’empadronament (no es pot fer), o com la seguretat policial a l’estiu, les deixalles, els problemes d’aparcament, i un llarg etcètera, també hi ha qüestions bàsiques com: perquè Fornells paga impostos més elevats que Es Mercadal?.

Qualitat vol dir millores i és per aquest motiu que Fornells vol ser independent, perque aspira a una qualitat de vida millor per al seus ciutadans, aspira al dret de l’autodeterminació, de l’autogovern, que el seu futur estigui en mans dels propis fornellers i de ningú més. No s’equivoquin, Fornells no vol més que Es Mercadal però sí el mateix.

Anims Fornells! Sou gent lluitadora i treballadora, jo us acompanyaré i estaré al vostre costat per aconseguir aquest somni que algun dia es farà realitat, n’estic segura.

Ingrid Almazor

Platges de Fornells

dissabte, 20 d’octubre de 2007

La Plataforma prepara el recurs de casació davant el Tribunal Suprem
Poques hores després de la resolució del TSJB, la Plataforma era la primera en reaccionar convocant una roda de premsa el mateix dia 17 de octubre 2007 a les 19:30h. i en la que es va comunicar que es presentarà un recurs de casació davant el Tribunal Suprem per què la resolució desfavorable del Tribunal Superior de Justícia de Balears es basa en arguments com la nova llei de segregació de municipis que requereix als municipis 15.000 habitants per a realizar una segregació, en lloc de basar-se exclusivament en la Lei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local en la que se fonamenta la sol·licitut de constitució del Municipi de Fornells iniciada el 2001 per la Plataforma.

Noticia publicada en el Última Hora Menorca dia 18 de octubre 2007

El TSJB rechaza la independencia de Fornells al no ser conveniente para el interés público.
La Sala de lo Contencioso tilda de «inverosímil» el dictamen económico del perito designado por el Colegio Oficial de Economistas de Baleares favorable a la segregación
J.P.F.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha desestimado el recurso de la Plataforma per a la Segregació de Fornells y ha declarado ajustado a derecho el acuerdo del pleno del Consell de Menorca que en febrero del 2003 se pronunció en contra de la independencia municipal.
En los fundamentos de derecho, los magistrados Jesús Algora, Pablo Delfont y Gabriel Fiol afirman que el perito designado por el Colegio Oficial de Economistas de Baleares, José Barceló Miralles, «ha confundido estabilidad con ahorro» y tildan de «inverosímil» el dictamen que emitió, favorable a la segregación.
Al mismo tiempo, dan plena validez al informe de la Fundació Bosch i Gimpera, emitido por el catedrático de derecho administrativo Joaquín Solé Vilanova. Este dictamen fundamentó la decisión del Consell menorquín, contraria a la segregación de Fornells, aprobada con el voto favorable del PSOE y PSM, y la abstención del Partido Popular.
Los tres magistrados concluyen en la esperada sentencia, que fue notificada ayer al Consell, el Ajuntament de Es Mercadal y la Plataforma, que «en lo que respecta a Es Mercadal segregado, la segregación comportará insuficiencia de recursos y previsiblemente disminución en la calidad de los servicios que se vienen prestando, esto es, la segregación que se pretende no garantiza en el futuro el nivel de calidad de los servicios».
La discrepancia suscitada entre los informes sobre la viabilidad económica del nuevo ayuntamiento, aportados por la Plataforma, y el dictamen, en sentido contrario, de Solé Vilanova, motivó que la propia Sala de lo Contencioso encargase un informe a un perito independiente, siendo designado José Barceló Miralles, del Colegio Oficial de Economistas de Baleares.
Para los jueces de lo Contencioso, el informe del perito independiente José Barceló «carece de verosimilitud, ya que no ha considerado ni los criterios de distribución previstos en la Ley de Haciendas Locales para el cálculo de la participación del ayuntamiento en los tributos del Estado ni tampoco ha tenido en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria, ni los derechos reconocidos relativos a contribuciones especiales ni el resultado negativo de la liquidación del presupuesto de 2005».
También indican que «la simple voluntad de los vecinos no es el presupuesto de la segregación, y tal como señaló la sentencia del Tribunal Supremo de 1989, la segregación de municipios no puede ser una cosa caprichosa o arbitraria». En otro apartado manifiestan que «aún cuando se aceptase que el interés de la Comissió Promotora de la Segregació del Poble de Fornells coincide con el de la mayoría de los vecinos de ese núcleo de población separado, cabe recordar que no ha demostrado que coincida también o se acomode con el interés público conectado a la materia de ordenación del territorio, de manera que no consta así que la segregación que se pretende sea conveniente para el interés público».

dimecres, 17 d’octubre de 2007

La constitució del municipi de Fornells, quines necessitats requereixen més urgència d'acció política?

De les següents necessitats que té Fornells, quina/es consideres requerirà major urgència d'acció política a partir de la constitució del nou municipi?

* La vivenda social
* La construcció del geriàtric
* La millora de la infraestructura esportiva
* Consolidar Fornells com a la capital gastronòmica de l'illa. Simpòsium anual de gastronomia marinera on els restaurants fornellers hi tinguin un paper cabdal.
* La recuperació del patrimoni històric (La Talaia de la Mola de la Bufera de Fornells; el Camí Reial que passava pel Cap des Port de Fornells i que anava de Ciutadella a Maó per la costa nord; l'Esglésisa Paleocristiana del s.V de Ses Salines Velles; etc.)

Dóna la teva opinió a través de la publicació de comentaris.

dissabte, 13 d’octubre de 2007

Noticia publicada en el Última Hora Menorca 13 de octubre 2007


El TSJB cree fundada la independencia de Fornells, pero matizará su decisión
Los tres magistrados de lo Contencioso concluirán las deliberaciones el próximo martes

J.P.F.
Los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balears -Jesús Algora, Pablo Delfont y Gabriel Fiol- votarán el próximo martes la sentencia sobre la segregación de Fornells y su constitución como municipio independiente.

La decisión será comunicada al día siguiente a las partes personadas en este procedimiento: la Plataforma per a la Segregació de Fornells, el Consell de Menorca y el Ajuntament de Es Mercadal.

Aún cuando se mantiene un estricto hermetismo informativo sobre este pronunciamiento judicial, cuyo contenido suscita gran expectación tanto en Fornells como en Es Mercadal, Ultima Hora Menorca pudo confirmar, a través de fuentes judiciales de plena solvencia, que los tres magistrados, con Pablo Delfont como ponente, ya han deliberado en dos ocasiones y que, a pesar de las dudas surgidas inicialmente, se ha logrado consensuar una posición conjunta.

En la resolución de los jueces, que han elaborado varios borradores antes de acordar el texto definitivo, ha pesado de forma determinante el informe redactado por el economista Josep Barceló Miralles, autor del informe que dictaminó favorablemente la viabilidad del que podrá ser noveno municipio de Menorca. Según los resultados de los ejercicios de 2001 y 2002, Barceló concluyó que el nuevo ayuntamiento tendría capacidad para afrontar los gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes. También indicó que, según los remanentes de tesorería, los dos ayuntamientos, Es Mercadal y Fornells, tendrían «gran liquidez» y gozarían de «fuerte solvencia económica».

El proceso de independencia municipal de Fornells se inició el mayo de 2001 cuando siete vecinos, encabezados por Diego Riera, constituyeron la Plataforma per a la Segregació de Fornells. La propuesta fue rechazada por el pleno del Ajuntament de Es Mercadal 29 de abril de 2002 y el 17 de febrero de 2003 por el pleno del Consell de Menorca. Ambas instituciones argumentaron la insuficiencia de recursos financieros y el desequilibrio que provocaría el nuevo municipio. El catedrático de derecho administrativo Joaquim Solé Vilanova, autor del informe contrario a la independencia encargado por el Consell, fue contundente al aseverar que no el Ajuntament de Fornells no podría sobrevivir.

La Plataforma interpuso contencioso ante el TSJB contra el acuerdo del Consell y en marzo del 2006 el Tribunal Superior, ante la disparidad de los informes sobre la viabilidad del nuevo municipio, optó por encargar un dictamen a un perito independiente.

Las conclusiones de Josep Barceló, del Colegio Oficial de Economistas de Balears, favorables a la segregación de Fornells, se conocieron en noviembre pasado, lo que fue interpretado por la Plataforma como un paso definitivo para lograr la independencia.