dijous, 25 d’octubre de 2007

Carta d'opinió publicada en diferents mitjans de comunicació de les Illes Balears

ANIMS FORNELLS!!!!!!!!

Com a ciutadana de Menorca vull expressar el meu desacord en la decisió del Tribunal Superior de Justicia de Balears en denegar a Fornells la independència així com expressar la meva decepció en l’actitut mostrada per part de l’Ajuntament d’Es Mercadal i del Consell Insular de Menorca per no recolzar la voluntat dels ciutadans.

I és que, desde el meu punt de vista, Fornells pot ser un poble independent per dos motius ben senzills: primer perquè així ho va determinar l’informe pericial del mes de novembre de 2006 requerit per el propi Tribunal Superior de Justicia i en segon lloc perquè la gent de Fornells i les urbanitzacións colindants així ho van expressar en les urnes en les eleccions del mes de maig de 2007. Però hi ha persones que aquests motius els és igual, i és que de vegades “la democràcia “ està al servei dels qui manen i no del poble.

Aquesta setmana passada ha estat molt dura per Fornells i, si no s’ho creuen, passin i comprobeu: cares llargues, projectes de futur trencats, il·lusions negades, la mostra més significativa d’aquest dolor és el silenci. No hi ha hagut manifestacions públiques de rebuig i és que el primer símptoma d’una pèrdua és el shock, la perplexitat, el “això no pot ser”. Exagerada ! pensaran, però és que si realment algú s’ha cregut, tal i com he llegit, que la independència de Fornells respon a capritxos fornellers, senyors és que no han entès res de res; també he llegit que la sentencia obre “una nova etapa de consens” però en la foto que parla sobre aquest consens només hi ha la senyora Joana Barceló i el senyor Ramon Orfila, sembla ser que ja ho tenen tot consensuat sense comptar amb Fornells; també s’ha comentat la preservació de la qualitat dels serveis, que personalment, no se a quins serveis es deuen referir... ah si! Potser a l’assistència mèdica que es dona a Fornells (una hora al dia), o a la quantitat d’hores que el local social és obert per poder tramitar qüestions ciutadanes com per exemple l’empadronament (no es pot fer), o com la seguretat policial a l’estiu, les deixalles, els problemes d’aparcament, i un llarg etcètera, també hi ha qüestions bàsiques com: perquè Fornells paga impostos més elevats que Es Mercadal?.

Qualitat vol dir millores i és per aquest motiu que Fornells vol ser independent, perque aspira a una qualitat de vida millor per al seus ciutadans, aspira al dret de l’autodeterminació, de l’autogovern, que el seu futur estigui en mans dels propis fornellers i de ningú més. No s’equivoquin, Fornells no vol més que Es Mercadal però sí el mateix.

Anims Fornells! Sou gent lluitadora i treballadora, jo us acompanyaré i estaré al vostre costat per aconseguir aquest somni que algun dia es farà realitat, n’estic segura.

Ingrid Almazor

Platges de Fornells

dissabte, 20 d’octubre de 2007

La Plataforma prepara el recurs de casació davant el Tribunal Suprem
Poques hores després de la resolució del TSJB, la Plataforma era la primera en reaccionar convocant una roda de premsa el mateix dia 17 de octubre 2007 a les 19:30h. i en la que es va comunicar que es presentarà un recurs de casació davant el Tribunal Suprem per què la resolució desfavorable del Tribunal Superior de Justícia de Balears es basa en arguments com la nova llei de segregació de municipis que requereix als municipis 15.000 habitants per a realizar una segregació, en lloc de basar-se exclusivament en la Lei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local en la que se fonamenta la sol·licitut de constitució del Municipi de Fornells iniciada el 2001 per la Plataforma.

Noticia publicada en el Última Hora Menorca dia 18 de octubre 2007

El TSJB rechaza la independencia de Fornells al no ser conveniente para el interés público.
La Sala de lo Contencioso tilda de «inverosímil» el dictamen económico del perito designado por el Colegio Oficial de Economistas de Baleares favorable a la segregación
J.P.F.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha desestimado el recurso de la Plataforma per a la Segregació de Fornells y ha declarado ajustado a derecho el acuerdo del pleno del Consell de Menorca que en febrero del 2003 se pronunció en contra de la independencia municipal.
En los fundamentos de derecho, los magistrados Jesús Algora, Pablo Delfont y Gabriel Fiol afirman que el perito designado por el Colegio Oficial de Economistas de Baleares, José Barceló Miralles, «ha confundido estabilidad con ahorro» y tildan de «inverosímil» el dictamen que emitió, favorable a la segregación.
Al mismo tiempo, dan plena validez al informe de la Fundació Bosch i Gimpera, emitido por el catedrático de derecho administrativo Joaquín Solé Vilanova. Este dictamen fundamentó la decisión del Consell menorquín, contraria a la segregación de Fornells, aprobada con el voto favorable del PSOE y PSM, y la abstención del Partido Popular.
Los tres magistrados concluyen en la esperada sentencia, que fue notificada ayer al Consell, el Ajuntament de Es Mercadal y la Plataforma, que «en lo que respecta a Es Mercadal segregado, la segregación comportará insuficiencia de recursos y previsiblemente disminución en la calidad de los servicios que se vienen prestando, esto es, la segregación que se pretende no garantiza en el futuro el nivel de calidad de los servicios».
La discrepancia suscitada entre los informes sobre la viabilidad económica del nuevo ayuntamiento, aportados por la Plataforma, y el dictamen, en sentido contrario, de Solé Vilanova, motivó que la propia Sala de lo Contencioso encargase un informe a un perito independiente, siendo designado José Barceló Miralles, del Colegio Oficial de Economistas de Baleares.
Para los jueces de lo Contencioso, el informe del perito independiente José Barceló «carece de verosimilitud, ya que no ha considerado ni los criterios de distribución previstos en la Ley de Haciendas Locales para el cálculo de la participación del ayuntamiento en los tributos del Estado ni tampoco ha tenido en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria, ni los derechos reconocidos relativos a contribuciones especiales ni el resultado negativo de la liquidación del presupuesto de 2005».
También indican que «la simple voluntad de los vecinos no es el presupuesto de la segregación, y tal como señaló la sentencia del Tribunal Supremo de 1989, la segregación de municipios no puede ser una cosa caprichosa o arbitraria». En otro apartado manifiestan que «aún cuando se aceptase que el interés de la Comissió Promotora de la Segregació del Poble de Fornells coincide con el de la mayoría de los vecinos de ese núcleo de población separado, cabe recordar que no ha demostrado que coincida también o se acomode con el interés público conectado a la materia de ordenación del territorio, de manera que no consta así que la segregación que se pretende sea conveniente para el interés público».

dimecres, 17 d’octubre de 2007

La constitució del municipi de Fornells, quines necessitats requereixen més urgència d'acció política?

De les següents necessitats que té Fornells, quina/es consideres requerirà major urgència d'acció política a partir de la constitució del nou municipi?

* La vivenda social
* La construcció del geriàtric
* La millora de la infraestructura esportiva
* Consolidar Fornells com a la capital gastronòmica de l'illa. Simpòsium anual de gastronomia marinera on els restaurants fornellers hi tinguin un paper cabdal.
* La recuperació del patrimoni històric (La Talaia de la Mola de la Bufera de Fornells; el Camí Reial que passava pel Cap des Port de Fornells i que anava de Ciutadella a Maó per la costa nord; l'Esglésisa Paleocristiana del s.V de Ses Salines Velles; etc.)

Dóna la teva opinió a través de la publicació de comentaris.

dissabte, 13 d’octubre de 2007

Noticia publicada en el Última Hora Menorca 13 de octubre 2007


El TSJB cree fundada la independencia de Fornells, pero matizará su decisión
Los tres magistrados de lo Contencioso concluirán las deliberaciones el próximo martes

J.P.F.
Los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balears -Jesús Algora, Pablo Delfont y Gabriel Fiol- votarán el próximo martes la sentencia sobre la segregación de Fornells y su constitución como municipio independiente.

La decisión será comunicada al día siguiente a las partes personadas en este procedimiento: la Plataforma per a la Segregació de Fornells, el Consell de Menorca y el Ajuntament de Es Mercadal.

Aún cuando se mantiene un estricto hermetismo informativo sobre este pronunciamiento judicial, cuyo contenido suscita gran expectación tanto en Fornells como en Es Mercadal, Ultima Hora Menorca pudo confirmar, a través de fuentes judiciales de plena solvencia, que los tres magistrados, con Pablo Delfont como ponente, ya han deliberado en dos ocasiones y que, a pesar de las dudas surgidas inicialmente, se ha logrado consensuar una posición conjunta.

En la resolución de los jueces, que han elaborado varios borradores antes de acordar el texto definitivo, ha pesado de forma determinante el informe redactado por el economista Josep Barceló Miralles, autor del informe que dictaminó favorablemente la viabilidad del que podrá ser noveno municipio de Menorca. Según los resultados de los ejercicios de 2001 y 2002, Barceló concluyó que el nuevo ayuntamiento tendría capacidad para afrontar los gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes. También indicó que, según los remanentes de tesorería, los dos ayuntamientos, Es Mercadal y Fornells, tendrían «gran liquidez» y gozarían de «fuerte solvencia económica».

El proceso de independencia municipal de Fornells se inició el mayo de 2001 cuando siete vecinos, encabezados por Diego Riera, constituyeron la Plataforma per a la Segregació de Fornells. La propuesta fue rechazada por el pleno del Ajuntament de Es Mercadal 29 de abril de 2002 y el 17 de febrero de 2003 por el pleno del Consell de Menorca. Ambas instituciones argumentaron la insuficiencia de recursos financieros y el desequilibrio que provocaría el nuevo municipio. El catedrático de derecho administrativo Joaquim Solé Vilanova, autor del informe contrario a la independencia encargado por el Consell, fue contundente al aseverar que no el Ajuntament de Fornells no podría sobrevivir.

La Plataforma interpuso contencioso ante el TSJB contra el acuerdo del Consell y en marzo del 2006 el Tribunal Superior, ante la disparidad de los informes sobre la viabilidad del nuevo municipio, optó por encargar un dictamen a un perito independiente.

Las conclusiones de Josep Barceló, del Colegio Oficial de Economistas de Balears, favorables a la segregación de Fornells, se conocieron en noviembre pasado, lo que fue interpretado por la Plataforma como un paso definitivo para lograr la independencia.

divendres, 28 de setembre de 2007

Noticia publicada al diari Última Hora Menorca dia 28 de setembre 2007

El Tribunal Superior dictará el 9 de octubre sentencia sobre la independencia de Fornells

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) dictará el próximo 9 de octubre sentencia sobre la segregació de Fornells y su constitución como municipio independente.

Los tres magistrados que integran este órgano judicial - Jesús Algora, Pablo Delfont y Gabrial Fiol - se desplazaron a finales de abril a Fornells acompañados por el secretario de la Sala, Carlos Amorena. En es Mercadal fueron recibidos por el alcalde Ramon Orfila, y después se trasladaron a Fornells, junto con los abogados del Consell y del Ajuntament.

Minutos antes, el magistrado Delfont exigió la retirada de las banderas y pancartas con el lema "Fornells independent" que había colocado la Plataforma promotora del nuevo municipio. En Fornells se unió a la comitiva el abogado de la Plataforma, Jorge Barberán, y después los jueces almorzaron en "Es Cranc" con Diego Riera y Valentín Roca, portavoces del colectivo ciudadano.

Los magistrados de lo Contencioso darán a conocer el próximo 9 de octubre el informe pericial sobre la independencia municipal de Fornells. Este pronunciamiento ha creado gran expectación en es Mercadal i Fornells.

diumenge, 23 de setembre de 2007

EL FORNELLS QUE VULL

Agraeixo a la vida tantes coses! Quan t’atures un moment en silenci, sol, sola i comences a demanar-te ¿Per quines petites coses puc estar agraït/da a la vida? La veritat és que tots i cada un de nosaltres ens sorprèn amb satisfacció descobrir-ne una cosa, una altre i una altre... i al final en sorgeixen una gran quantitat que fan immensa la llista de motius i raons per estar agraïts! Llavors ens inunda un sentit de benestar tan grat que ens fa veure, percebre el profund sentit de la nostra existència. L’únic que cal és preguntar-se una i altra vegada ¿Per quines coses puc estar agraït/da a la vida?


Avui, de totes les coses que tinc amb mi per agrair, vull agrair-ne una: el haver nascut a Fornells. Agraeixo als pares, als avis, als rebesavis ser fornellers hivern rere hivern, segle rere segle malgrat la forta tramuntana que sovint feia la vida gens fàcil al nord de Menorca. Vull comunicar a la societat balear, que els fornellers tenim un profund desig, digne i antic, que ha passat de pares a fills i que un dia, demà, per Nadal o qui sap quan, l’assolirem. Aquest desig és esdevenir municipi: “El Municipi de Fornells”.

La constitució del municipi de Fornells portarà implícitament moltes coses: portarà molts avantatges a nivell d’identitat comunitària, serveis, temes econòmics, en assumptes socials, culturals, educatius, i demés. Però sobretot portarà 2 coses: alegria i tornar a creure, a tenir fe en el sistema polític de la democràcia. L’alegria, el goig de veure complert, assolit aquesta ferma voluntat fornellera tindrà una enorme conseqüència... tocar les campanes de l’església de Fornells amb un somriure, abraçar-nos entre nosaltres amb la llagrimeta d’una emoció confortable, i sentir a dins nostre una profunda alegria per haver estat reconeguts com a la comunitat fornellera amb la identitat pròpia que tenim i som.

Tenc un profund desig de que la meva identitat sigui respectada i reconeguda per tota la societat balear. Per això, permeteu-me que vos expliqui el Fornells què m’imagino esdevindrà a partir de la constitució del municipi:

1) Un ajuntament integrat per fornellers la representació política dels quals es formarà a partir dels resultats de la taula electoral de Fornells (5 UCN, 1 PP, 1 PSOE, 1 GS i 1 PSM),

2) un ajuntament que rebrà els bens que li corresponen havent fet un repart equànime

3) una política social que garantirà als joves fornellers el dret constitucional a la vivenda, construint vivendes de protecció oficial,

4) construcció del Geriàtric de Fornells,

5) dinamització del sector de la pesca creant un Mercat de Peix Fresc a la Plaça des Forn o la de S’algaret cada dissabte,

6) Consolidar Fornells com la capital gastronòmica de l’illa: fomentar-ne la seva qualitat gastronòmica fora del període de l’estacionalitat turística; un ajuntament que subvencioni i organitzi anualment un Congrés de Cuina Marinera per afavorir la creativitat dels experts cuiners, l’exploració i investigació de la cuina tradicional amb elements innovadors, en el que tots els restaurants de Fornells hi tinguin un paper cabdal,

7) Recuperar el Camí Reial del Nord que comunicava Ciutadella i Maó, i que passava per Ses Salines Velles de Fornells on antigament s’hi comercialitzava la sal, el peix, la camamil·la i la resina del pinar i alzinar de S’Albufera de Fornells.

8) Rehabilitar el camí rural que comunica Fornells i Ferreries,

9) Crear un carril per bici i vianants que comuniqui Fornells i Arenal de Son Saura (Son Park) amb il·luminació generada per energia solar.

10) Estudiar accions i estratègies turístiques des-estacionalitzadores al voltant del golf.

11) Fomentar un turisme esportiu interessat en vela, surf, windsurf, snaip, catamarans, canoes, observació del medi, submarinisme, espeleologia, espeleologia subaquàtica,

12) Crear una entitat dedicada a l’estudi de la persona de Gumersind Riera Sans, de com la seva obra va influenciar i influencia la literatura contemporània,

13) Crear la beca “Diego Petrus Sans” sobre estudis històrics, econòmics i socials de Fornells,

14) Crear l’Observatori pel medi ambient de Fornells: observatori que vetllarà per a que el Port de Fornells i el Port de Refugi Sa Nitja segueixin tenint la capacitat autoregenerativa que tenen. L’observatori observarà els diferents ecosistemes de la costa fornellera, en particular l’estat i evolució anual dels brachyura, de les algues brunes del grup de les cystoseira, la posidonia oceànica, els cirrípedes, els mol·luscs de la família del helícids, mol·luscs de la família gasteròpode, els crustacis, i tota la flora i fauna aquàtica i terrestre en general,

15) Donar a un carrer de la població el nom de “Plataforma per a la Segregació” en representació de tots els fornellers que hem participat com a ciutadans per a demanar el dret constitucional de segregació i constitució del municipi de Fornells

16) Homenatjar a tots els batlles de Fornells com també a Diego Riera i Valentí Roca per la seva inefable perseverança en l’objectiu: la constitució del nostre poble en municipi.

17) Recuperar l’activitat Salera de Ses Salines Noves i Ses Salines Velles, amb la conseqüent creació d’una marca agroalimentària pròpia.

18) Cobrir les pistes esportistes, dotar-les de wc així com executar les infraestructures que calguin.

19) La constitució oficial del “Dia de la Camamil·la” a principis de juny en el que els fornellers celebrarem i recuperarem la tradicional tallada de la camamil·la a la costa nord de l’illa.

Amb aquest Fornells que entreveig la societat fornellera esdevindrà alegre per què al sentir-se que la justícia ha reconegut la seva identitat recuperarà la seva dignitat,

Als meus estimats i preuats fornellers permeteu-me encomanau-vos una tasca d’aquí a la sentència del TSJIB. La feina que ara hem de fer és CREURE I CONFIAR per què un dia, demà, per Nadal o qui sap es constituirà el municipi de Fornells.

dissabte, 22 de setembre de 2007

Carta publicada al diari Menorca dia 10 de setembre 2007

FORNELLS 8.113?


Dia 15 de setembre es constitueix el nou ajuntament de El Pinar, a l’illa de El Hierro, a les Illes Canàries. Definitivament ha estada informada favorablement la proposta de segregació d’aquest nou municipi per part del Cabildo de El Hierro. Amb aquestes paraules tant esperades per la gent de El Pinar s’ha posat fi a la seva demanda que a partir de dia 15 ja serà una nova realitat, la de convertir-se en un nou municipi, el 8.112 a Espanya.

Enhorabona de tot cor als habitants de El Pinar de El Hierro, felicitació que ja els hem tramès personalment a la persona que els representa, el President de la Comissió Promotora, el senyor Virgilio Fernandez de part de la Plataforma per la Segregació del poble de Fornells.

El Hierro i Menoca, son dues illes. El Pinar de El Hierro té una població similar a la de Fornells, com la de La Frontera es similar a la de Mercadal. El Pinar té una reserva marina, com Fornells també la té. En ambdós casos els informes han avalat la seva viabilitat econòmica, el suport majoritari de la població, la millora dels serveis que rebran els ciutadans així com una base històrica solvent.

Coincidències i paral·lelismes a part entre El Pinar de El Hierro i Fornells es evident que ens fa ser conscients del gran esforç que hem hagut de realitzar uns i altres per aconseguir aquest objectiu. I aquest objectiu i somni alhora, a partir d’aquest 15 de setembre els permetrà regir el seu futur i el seu poble de la millor manera possible, que es amb la visió privilegiada de la realitat que té la gent que hi viu.

Felicitats, El Pinar de El Hierro!

VISCA FORNELLS INDEPENDENT!

JA FALTA UN DIA MANCO!


Valentí Roca i Diego Riera

UNIÓ DE LA COSTA NORD DE MENORCA

dilluns, 6 d’agost de 2007

Artículo de opinión publicado en el Menorca Diario Insular el 28 de julio de 2007
Artículo de opinión, dirigido al sr. Fernando Serrano Llabrés, en contestación al artículo de opinión del jueves 26 julio 2007.

Se hace evidente, que en la lectura que nos hace el Sr. Fernando Serrano Llabres, del municipio de Es Mercadal, la podemos calificar como personal e intransferible. Partiendo de la base de que opiniones las hay para todos los gustos, tengo que decirle que como Forneller no comparto en absoluto su visión idílica del municipio des Es Mercadal porque el progreso a base de talonario de uno va en detrimento del resto, la centralización generada por este municipio es muy injusto. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de la población, no vive en el casco urbano de Es Mercadal y que no se puede aprovechar de sus infraestructuras, por carecer de un sistema de comunicación adecuado que nos permita disfrutar a todos de dichas inversiones como iguales, pero allá cada cual con la lectura que le quiera dar. Lo que cabe dejar meridianamente claro, es que, el pueblo de Fornells quiere y va a conseguir ser independiente, le pese a quien le pese. Nuestro pueblo lo ha repetido y manifestado en infinidad de ocasiones, de la forma mas democrática que nuestras leyes permiten, con una votación delante de un notario, avalando con su mayoría de votos dicha iniciativa y, como bien recordara el sr. Fernando, el resultado fue “aplastante”, a favor de la independencia de nuestro PUEBLO. Pues bien no se a qué viene la suposición del sr. Fernando, hablando de los Fornellers con el siguiente comentario. Cito las palabras del susodicho: “No quiero acabar este artículo sin referirme a Fornells, que con inteligencia ha sabido mayormente entender que la segregación no es lo mejor para ese núcleo de población” y bla bla bla… Opiniones, como he dicho, todas. Realidades, solo una, y para muestra un botón, aquí van algunas fotos que sin duda no se han manipulado. Fornells quiere, y va a conseguir la independencia por derecho propio.

Visca Fornells independent.

Valentí Roca Llull. Numero dos de UCN

diumenge, 29 de juliol de 2007

La nostra web fornells.org

Visita la nostra web http://www.fornells.org/
Entre altres coses hi trobaràs l'informe econòmic favorable a la segregació de Fornells respecte Mercadal. Els 2 municipis resultants Fornells i Mercadal seran plenament solvents com ho són la resta dels ajuntaments de l'illa.

Dóna suport a aquesta digna causa

Des de que erem al·lots els fornellers hem sentit a rebesavis, avis i pares dir-nos que un dia Fornells tindrà un ajuntament propi. Ajuda als fornellers a fer realitat aquest profund desig enviant el teu nom, llinatges i lloc de residència a l'adreça fornellsdemenorca@gmail.com Moltes gràcies

Fi últim del bloc

Aquest bloc té per objectiu donar a conèixer a la comunitat de les Illes Balears la problemàtica situació que viu Fornells, el poble de la costa nord de Menorca, a causa del caprici de Mercadal de negar-nos el dret de constituir-nos com a Municipi.

La situació és alarmant i perillosa en el següent sentit:

1. Molts dels impostos que els fornellers paguen s'inverteixen a Mercadal.
2. Mercadal absorbeix gran part del fluxe poblacional de Fornells al haver construït TOTES les vivendes de protecció oficial al casc urbà de Mercadal.
3. La identitat antropològica propia de Fornells veu perillar la seva raó de ser al haver d'estar subjugada a la voluntat d'un govern aliè.
4. Les relacions entre fornellers i mercadalencs està sent cada vegada més tensa i violenta.
5. Només el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears amb una sentencia favorable a la municipalitat de Fornells podrà aturar la política de despossesió que Mercadal està duent a terme amb la identitat, el patrinomi i l'economia fornellera.

Expressa la teva solidaritat i el teu suport a la digna causa de Fornells. Promtement el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears comunicarà la seva resolució Favorable o no al Fornells municipal. Ajuda'ns fent públic el teu suport a la causa.